TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği

"Temsilcilik, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye'nin AB üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmektedir."

TÜSİAD'ın dernek tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, politika belirleme süreçlerine TÜSİAD'ın etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Temsilcilik, ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma süreçlerine TÜSİAD'ın katkıda bulunabilmesi amacıyla; hükümet, TBMM, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde TÜSİAD'ı Ankara'da temsil etmektedir.

Temsilcilik, yasama süreci, Ankara gündemi, AB üyelik ve uyum süreci ile iktisadi makro uyum programları konularında düzenli yayınlar hazırlayarak TÜSİAD üyelerine ve profesyonellerine güncel bilgi sağlamaktadır. 

TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nin genel olarak yerine getirdiği görevler şunlardır:

- Ankara’da gerçekleştirilen faaliyetlerde TÜSİAD’ın kurumsal temsilinin sağlanması,
- Siyasi ve hukuki istişareler yoluyla karar süreçlerine katkı sağlanması,
- Başta TBMM ve Bakanlar Kurulu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri düzenlemesi, 
- AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler başta olmak üzere siyasi, hukuki ve iktisadi gelişmelerin takip edilmesi,
 - İlgili TÜSİAD organlarının yasama ve yürütme sürecindeki gelişmeler ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi. 

 

Adres: İran Cad. No: 39 / 4 Gaziosmanpaşa 
06700 Ankara - Türkiye
Tel: 0312 468 10 11
Faks: 0312 428 86 76
E-mail: ankoffice@tusiad.org

  

 

 

 


Eray AKDAĞ, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi  ve TBMM ile İlişkiler Sorumlusu
Sinem ULUTÜRK, TBMM ile İlişkiler Uzmanı
Ü. Barış URHAN, TBMM ile İlişkiler Uzmanı
Serihun DEMİR, Yönetici Asistanı 
Osman NAZLI, İdari İşler Sorumlusu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Site İçi Arama

 

Arşiv

     

Etkinlik Takvimi

...

 

Bizi Takip Edin!
 

 

 

Morfoloji.com Karegen.com